ઓડીઓ સ્ટોરીઝ

૧. સિંહના ત્રણ સલાહકાર (બાળવાર્તા)

૨. મુલ્લા નસરુદ્દીન -શ્રેષ્ઠ બાણાવળી (બાળ વાર્તા)

૩. વિદ્યા વિનય થી શોભે છે.(બોધ કથા)

૪. તારા વિના (ટૂંકી વાર્તા)

૫. શિક્ષક બનવું સહેલું નથી.!

૬. સર્કસ ન જોયાનો આનંદ (બોધ કથા)

૭. મૂન લાઈટ સિમ્ફની (સત્ય ઘટના)

૮. સપ્ટેમ્બરમાં ક્રિસમસ ! (સત્ય ઘટના)

૯. પાર્થના/ઈબાદત

ખાસ સૂચન :

આ વાર્તાઓ ની ખરી મજા આપ હેડફોન વડે શાંતિથી સાંભળી લઈ શકશો.

આ વાર્તાઓ આપ બે-ધડક ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. ડાઉનલોડ થયેલ ઓડિયો MP3 ફાઈલ સાંભળો, સંભળાવો અને શેર કરો.

શિક્ષક મિત્રો પોતાના ક્લાસરૂમ કે પ્રાર્થના હોલમાં પણ વગાડી વિદ્યાર્થી મિત્રોને નવી રીતે શિક્ષણ આપી શકે.!